1. Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice crosst.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice crosst.hr. Izjava o privatnosti je sastavni dio Općeg uvjeta poslovanja Kliktronik i Općeg uvjeta poslovanja  crosst.hr internet stranica.

Kliktronik  d.o.o. je pružatelj usluga Internetske stranice crosst.hr i pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Kliktronik d.o.o., Vladimira Nazora 5, Batina (u daljnjem tekstu Kliktronik) obrađuje osobne podatke.

Kupci Internet stranice Crosst.hr odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama Crosst upućuju se da pročitaju sve što je navedeno na njihovoj Internetskoj stranici  kako bi lakše razumjeli koji se podaci prikupljaju i obrađuju u tvrtci Kliktronik d.o.o. , te u koju svrhu, temeljem koje pravne osobe, s kime ih i zašto dijeli, koje se zaštitne mjere provode, te koja su vaša prava koja su vezana za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te pravo na prigovor.

Svaki Kupac koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu privola@crosst.hr.

Prilikom registracije Kupca odnosno kada se Kupac prijavi na Internet stranicu Crosst.hr od strane Korisnika primatelja i dobije obavijesti o proizvodima i akcijama Crosst, Kupac potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

2. Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Kliktronik putem Internet stranice crosst.hr?

Prilikom registracije osobe za Kupca crosst.hr Internet stranice, Kliktronik d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka.

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama crosst.hr Internet stranice, Kliktronik d.o.o. će od  budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu crosst.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i crosst.hr stranicama koje su vam prikazane. Kliktronik preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice crosst.hr. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

3. U koju svrhu Kliktronik prikuplja i obrađuje osobne podatke?

Kliktronik prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice crosst.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici crosst.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

Crosst.hr prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti crosst.hr Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice crosst.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

4. Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka? 

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici crosst.hr, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca, te sklopljenog ugovora kojem je kupac kao ispitanih stranka.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici crosst.hr te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu privola@crosst.hr.

5. S kojim primateljima Kliktronik dijeli osobne podatke? 

Kliktronik neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Kliktronik će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda/usluga po narudžbi Kupca ili kada to zahtijeva važeći pozitivni propis RH podijeliti osobne podatke Kupca s:

1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.

3. Corvus Info d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10 OIB 43069653701 koji je pružatelju usluge on-line autorizacije u svrhu procesiranja transakcija koje je inicirao kupac/korisnik usluge Bontech prilikom kupnje robe ili usluge na Internet stranici www.crosst.hr. U ovom slučaju dijele se osobni podaci: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela, adresa, poštanski broj, grad , država. Obrada može trajati najdulje 13 mjeseci od dana provođenja pojedine transakcija odnosno dana terećenja

6. Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

Kliktronik u trenutku plaćanja na Internet stranici crosst.hr, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10. , pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera Kliktronik i Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na poveznicu „plati“.

Kliktronik ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane Corvus INFO d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja.

Opcija „Kupi odmah“ je opcija u kojoj Kupac daje posebnu privolu „klikom“ na posebno označeno polje „Zapamti moje podatke“ čime pristaje na aktiviranje ove opcije koja mu omogućava da ne unosi prilikom svake kupnje svoje podatke već to uz njegovu privolu radi sustav Corvus INFO d.o.o. Kupac u svakom trenutku ima mogućnost obrisati pohranjene podatke u ovoj opciji „Kupi odmah“ micanjem oznake s opcije „Želim koristiti moju spremljenu karticu za brzu kupnju“ na „Moj profil“, nakon čega će spremljeni podaci biti izbrisani od strane Corvus INFO d.o.o. te će Kupac prilikom sljedeće kupnje ponovno unositi podatke samostalno.

Kliktronik obavještava Kupca vezano uz gornju privolu na „Kupi odmah“ da Corvus INFO d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CVV) s (debitne, kreditne) kartice Kupca. CVV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Kupac i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. Kliktronik d.o.o. stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

7. Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni 

Kliktronik pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice crosst.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Kliktronik pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

8. Pristup i ispravak osobnim podacima 

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj račun“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s Kliktronik. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Kliktronik cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail : privola@crosst.hr

9. Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)  

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu privola@crosst.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Kliktronik putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu privola@crosst.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

10. Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka privola@crosst.hr.hr. Naravno, imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

11. Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i Crosst.hr odvija sigurnim protokolom.  Zaštitu podataka Kliktronik uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Kliktronik provodi zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice Crosst.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Kliktronik se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

12. Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, Kliktronik može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na crosst.hr Internet stranici. Zato Kliktronik poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu crosst.hr. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici crosst.hr. Nastavak uporabe Internetske stranice Kliktronik od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.