O WEB MJESTU I PRIMJENI OVIH UVJETA

Na internet stranicama CROSST.HR nudimo Vam mogućnost kupnje proizvoda na stranici prikaza pojedinog proizvoda. Nadalje, nudimo Vam i korisne informacije o proizvodima i uslugama dostupnim u CROSST poslovnicama u Hrvatskoj, stručne savjete za uporabu i primjenu nekih od proizvoda iz našeg asortimana, informacije o promocijama i novostima u ponudi i slično.

Korištenjem usluga ponuđenih na web mjestu CROSST.HR korisnik prihvaća ove uvjete. Sastavni dio ovih uvjeta čine odredbe o zaštiti podataka koje možete pronaći i pročitati na stranici Zaštita podataka. Uvjete je moguće u svakom trenutku pročitati na ovim stranicama, zadržavamo pravo izmjene bez prethodne najave.

Davatelj usluga i prodavatelj proizvoda i usluga u elektroničkoj trgovini na internet stranicama CROSST.HR je:

Kliktronik d.o.o.
Vladimira Nazora 5
HR-31306, Batina
OIB:88864833451, MBS: 02895005 Trgovački sud u Osijeku

Za sve narudžbe i kupnje na CROSST.HR Webshopu vrijede isključivo ovdje navedeni kupoprodajni uvjeti.

1. OPĆE ODREDBE

Tvrtka Kliktronik d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni crosst.hr, na Internetu. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice crosst.hr. Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje Internetske stranice crosst.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Kliktronik d.o.o. te prihvaća da tvrtka Kliktronik d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka Kliktronik d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka Kliktronik d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je  suglasan i upoznat s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka Kliktronik d.o.o. navodi Krajnjem korisniku: da ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 16 godina, Molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Tvrtka Kliktronik d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka Kliktronik d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući,  klevetni, uvredljiv, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Kliktronik d.o.o. , sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne svrhe.

Materijali koji se nalaze na Internetskoj stranici crosst.hr pravo su tvrtke Kliktronik d.o.o., ili se koriste uz  odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

BILO KAKVA DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, KOPIRANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, OBJAVLJIVANJE ILI MIJENJANJE INTERNETSKE STRANICE BEZ IZRIČITO PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE KLIKTRONIK D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO!

Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale koji su zaštićeni dizajnom, žigom,  autorskim pravom, te informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, fotografije, video materijale, grafiku, softver, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica crosst.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije prenositi, objavljivati, mijenjati, stvarati izvedenice, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, ili na bilo koji način iskorištavati sadržaj, ili u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može ispisivati, spremati i preuzimati  materijale koji su zaštićeni autorskim pravom ali samo u svrhu vlastite uporabe. Ne dozvoljava se ponovni prijenos, kopiranje, redistribucija, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Kliktronik d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik na Internetskoj stranici ne smije objavljivati, postavljati ili činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe pravima intelektualnog vlasništva, žigu, ili autorskom pravu bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka Kliktronik d.o.o. nema obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika da li je neki materijal podložan autorskom pravu.

Krajnji korisnik je odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema koji nastaju u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na ovu Internetsku stranicu, Krajnji korisnik izjavljuje da je on nositelj prava nad tim materijalima i da to pravo izričito daje tvrtki Kliktronik d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti).

Krajnji korisnik daje i drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za svoju vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtki Kliktronik d.o.o. da može mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici crosst.hr.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice crosst.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka Kliktronik d.o.o. ne jamči:

  • ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE ILI
  • ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE 

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede koje mogu biti uzrokovane kvarom, brisanjem, greškom, krađom, računalnim virusom, raskidom ugovora, izuzećem, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom, prekidom u komunikacijskoj liniji, promjenama ili zlouporabom zapisa, nemarom, neprikladnim ponašanjem, uništenjem ili neovlaštenim pristupom ili bilo kakvom drugom radnjom. Tvrtka Kliktronik d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku. Tvrtka Kliktronik d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja Internetske stranice. Krajnji korisnik potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Tvrtka Kliktronik d.o.o. uz prethodno navedene uvjete neće biti odgovorna za bilo kakve netočnosti, pogreške ili druge nedostatke, neizvornost ili neprikladnost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao niti za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, niti za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Kliktronik d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka Kliktronik d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav sadržaj koji neovlašteni korisnik, korisnik ili pretplatnik, može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka Kliktronik d.o.o. zadržava pravo izmjene, promjene, brisanja, prilagođavanja ili uklanjanja bilo kakvog sadržaja ako se ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da svi komentari, privatne poruke ili diskusije ocjene koji su objavljeni na Internetskoj stranici crosst.hr i na stranicama društvenih mreža crosst.hr, su javne a ne privatne prirode, i da zbog toga djelatnici tvrtke Kliktronik d.o.o. mogu nadzirati opisane komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i/ili eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik neće smatrati odgovornim tvrtku Kliktronik d.o.o. od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Kliktronik d.o.o. također može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Kliktronik d.o.o. zadržava pravo ukinuti bilo koju zaporku ili korisnički račun Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Kliktronik d.o.o. prema svojoj diskrecijskoj ocjeni smatra neprihvatljivim, ali i u slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje komentare i upite poslati e-mailom, poštom ili pismeno, a Kliktronik d.o.o. će poslati pismeni odgovor e-mailom ili poštom u zakonskom roku.

Kliktronik je registrirani žig tvrtke Kliktronik d.o.o. pri ovlaštenim hrvatskim i međunarodnim tijelima, te su sva prava u odnosu na ovaj žig izričito pridržana. crosst.hr je registrirana domena tvrtke Kliktronik d.o.o.

Tvrtka Kliktronik d.o.o. ne jamči za korisnost, potpunost ili točnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu. Tvrtka Kliktronik d.o.o. distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici.

Tvrtka Kliktronik d.o.o. neće biti odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg savjeta, izjave ili mišljenja koja su objavljena na crosst.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke Kliktronik d.o.o. Tvrtka Kliktronik d.o.o. ni pod kojim uvjetima neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem crosst.hr Internet stranice. Na Krajnjem korisniku je sva odgovornost da ocijeni točnost, korisnost ili kompletnost bilo kojeg stava, savjeta, mišljenja, informacije ili drugog sadržaja koji je dostupan putem crosst.hr Internet stranice.

Sjedište tvrtke Kliktronik d.o.o. je u Batini, Vladimira Nazora 5, Republika Hrvatska. Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Osijeku i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Općim uvjetima poslovanja ili u vezi s njihovim provođenjem, te poslovnim odnosima s Kliktronik d.o.o. u nadležnosti suda u Osijeku.

Krajnji korisnik podrazumijeva i pravnu i fizičku osobu te sve koji imaju pravnu osobnost. Prava iz Zakona o zaštiti potrošača odnose se samo na potrošača prema definiciji iz tog zakona: „svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti“.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta poslovanja umjesto termina Krajnji korisnik koristit će se termin Kupac, kada je između Krajnjeg korisnika i Kliktronik d.o.o. sklopljen Ugovor o kupoprodaji, dok će za primatelje Kliktronik d.o.o. promidžbenih poruka i/ili newslettera biti korišten termin Korisnik. Umjesto termina Kliktronik d.o.o. biti će korišten termin Kliktronik te se termin Crosst koristi kao ime web stranice, Internet trgovine i sl.

2. UVJETI KORIŠTENJA USLUGE WEB STRANICE CROSST.HR

Uspješna registracija Kupca je uvjet za korištenje Crosst Internet stranice. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga Crosst Internet stranice.

Kliktronik posebno poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o privatnosti koja se nalazi u drugom dijelu ovih Općih uvjeta.

Kliktronik preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Crosst. Preporuča se da se prilikom odabira znakova za lozinku kombiniraju velika i mala slova te brojevi i da se upotrijebi lozinka od najmanje šest znakova. Lozinka se preporuča promijeniti  periodično (barem jednom godišnje).

Jezik
Jezik komunikacije na crosst.hr je hrvatski književni jezik.

3. CIJENE

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV.

Cijena robe za svaki proizvod utvrđena je pojedinačno. Upisivanje cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u nekoliko razina, ali postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, ne može se raditi automatski unos.

Zbog takvih izvanrednih situacija Kliktronik d.o.o. unaprijed se ispričava svojim Kupcima i Korisnicima jer će biti prisiljen ih obavijestiti o nastaloj situaciji i eventualnoj pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, a Kupce o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

4. POSEBNI OBLICI PRODAJE/AKCIJSKA PRODAJA

Kliktronik d.o.o. također će stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju odnosno organizirati posebne oblike prodaje drugih naziva.

Proizvodi će biti dostupni svim kupcima ili kupcima specificirane skupine. Uvjeti akcijskih prodaja biti će detaljno opisani, a posebno će biti opisano trajanje akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje,  Kliktronik d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju/posebni oblik prodaje kojem je istekao rok.

5. NARUDŽBA

Može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Kliktronik dobavljača zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na Crosst Internet trgovini. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Kliktronik d.o.o. kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda poduzeti će sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse. U slučaju da Kliktronik dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s Crosst Internet trgovine koji je svojim karakteristikama najbliži proizvodu i koji je raspoloživ za isporuku. Kliktronik d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

6. TRAJANJE I RASKID UGOVORA (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji Kupac sklapa s Kliktronik d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Kliktronika te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da prethodno ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Kliktronik d.o.o. i Kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača fizička osoba Kupac ovlaštena je jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe ne navodeći razloge za to.

Proizvodi iz čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuju pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas Kliktronik posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda. Preporuča se čitati opis proizvoda koji se otvara klikom na proizvod.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku. Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajuća boja proizvoda, neodgovarajući broj odjeće)  koji ste kupili smatra se jednostranim raskidom, pa Vas stoga molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da prilikom raskida želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: Kliktronik d.o.o. , Ulica Josipa Huttlera 7, 31000 Osijek.

U slučaju jednostranog raskida ugovora  bez zamjene proizvoda, postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena.

Kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. u roku od 14 dana od kada je trgovca obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, te snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ako kupac želi može se obratiti Kliktronik d.o.o. na info broj ili mail adresu info@kliktronik.hr radi pribavljanja  obavijesti o uvjetima, mogućnosti i načinu vraćanja proizvoda od strane Kliktronika. Kliktronik poziva kupca da kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu da se proizvod zapakira u originalnu ambalažu. Potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda, ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija)

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. Klikronik d.o.o. obavještava kupce da će umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o utvrđenom obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda ako postoji potreba za naknadom.

Kliktronik preporuke vezane za proizvode, postupanje s proizvodima, preuzimanja proizvoda, a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:
ako je ambalaža oštećena ne preuzimajte proizvod nego odmah dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Kliktronik.

AKO KUPAC U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.

Ako utvrdite oštećenje na proizvodu nakon skidanja ambalaže, sačuvajte originalnu ambalažu i u roku 14 dana od dana primitka robe kontaktirajte Kliktronik. Ako Kliktronik organizira prijevoz robe radi povrata, proizvod je potrebno zapakirati u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.

Slika proizvoda‎ prikazuje načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu stoga Kliktronik preporuča kupcu da prilikom izbora proizvoda detaljno pregleda opis proizvoda i karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici Kliktronik i koji se dohvaćaju klikom na proizvod.

Ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skidajte ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža smanjuje vrijednost proizvoda. U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja za tehničku robu.

Pažljivo pregledajte proizvod, funkcionalnost, obilježja, njegovu prirodu (npr. pažljivo pregledajte proizvod, aktivirajte uređaj) ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.
Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Kliktronik obavještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga Kliktronik neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cijelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

Kliktronik obavještava kupce da su uređaji posebno označeni za medicinsku upotrebu. Uređaji koji nemaju oznaku za medicinsku upotrebu nisu predviđeni za medicinsko korištenje i ne preporuča ih se koristiti u medicinske svrhe jer takva vrsta kvara nije pokrivena jamstvom te u tom slučaju trošak popravka snosi Kupac. Ako ovlašteni servis utvrdi da se radi o opisanoj vrsti kvara, Kliktronik neće moći preuzeti odgovornost niti trošak prouzrokovan postupanjem kupca protivno ovoj obavijesti.

Kliktronik preporuča kupcima da za rad obavezno kontaktiraju ovlašteni servis za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad jer proizvođači u pravilu osporavaju prava iz jamstva za proizvode koji su neovlašteno montirani/pušteni u radi, pa ni Kliktronik neće moći priznati posljedice.

Kliktronik ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda u slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena).

Kliktronik odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila, a povrat novčanih sredstava kupcu bit će izvršen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača ( Narodne novine 41/2014, 110/2015, 14/2019).

7. PISANI PRIGOVOR, ODGOVOR, OBAVIJESTI

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni, možete uputiti prigovor Kliktroniku.

Kliktronik vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu sjedišta Kliktronik d.o.o. ili putem maila info@kliktronik.hr. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Kliktronik će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

8. NAČINI PLAĆANJA

Kliktronik Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:

1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke- pouzećem

Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

2. Uplatom na žiro račun prodavatelja

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl. Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

3. Jednokratnim online kartičnim plaćanjem

Plaćanje debitnim ili kreditnim karticama moguće je izvršiti jednokratno (PBZ Card Premium Visa kartice, Diners, Mastercard). Na stranici Corvus Pay odaberite vrstu kreditne kartice kojom plaćate i unesite tražene podatke. Kad potvrdite kupnju, vidjeti ćete potvrdu o svojoj narudžbi koja će biti poslana na vašu e-mail adresu. Koristimo se sustavom predautorizacije kreditnih kartica: dok ne ustvrdimo da je naručeni proizvod raspoloživ, transkacija neće biti provedena, ali će sredstva na Vašoj kartici biti “rezervirana”, do potvrde ili otkazivanja transakcije. Corvus Pay sustav poslat će vam potvrdu na e-mail o autorizaciji vaše kartice za navedeni iznos. Radi vaše zaštite Corvus Pay sustav ne dopušta nam naplatu većeg iznosa od autoriziranog niti uvid u broj vaše kreditne kartice.

Izjava o konverziji – Conversion statement

Naplata se uvijek vrši u Hrvatskim Kunama. Iznos koji će teretiti Vašu kreditnu karticu dobija se na način da se Hrvatska Kuna pretvara u Vašu valutu prema trenutnoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Kada se Vama naplaćuje iznos se pretvara u Vašu valutu prema tečaju kuće kreditne kartice kojom ste platili.

9. JAMSTVO I SERVIS

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača Kliktronik d.o.o. smatra da je Kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o svim podacima koje proizvođač utvrđuje potrebnim i vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s  uputama na jamstvenom listu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 031  563 002 ili putem e-maila: kontakt@crosst.hr